Koneurakointia ja maanrakennusta vuodesta 1994

Lumityöt talvisin - auraus, hiekoitus ja lumen kuljetus

Koneurakoinnin ja maanrakennuksen lisäksi palveluihimme kuuluu talvella hiekoitus, auraus ja lumen kuljetus lumenkaatopaikalle.

Tien aurauksella tarkoitetaan tien kunnossapitotyötä, jossa tielle satanut lumi siirretään pois ajotieltä autojen kulkua haittaamasta. Teiden talvihoidossa liukkaudelle, lumen syvyydelle ja tasaisuudelle on asetettu laatuvaatimukset tien hoitoluokan mukaan.

Lumen poistoauraukset tehdään ajoneuvon eteen kiinnitettävillä auroilla. Aurat ovat vinossa asennossa. Sen ansiosta ajettaessa lumi siirtyy auralla tien pinnalta penkalle.

Aurauksella voidaan myös tasoittaa epätasainen tai urittunut tien pinta. Tien tasoitusauraus tehdään tiekarhulla. Tiekarhun aura tasoittaa tien pinnan epätasaisuudet eli kuopat ja ajo-urat.