Koneurakointia ja maanrakennusta vuodesta 1994

Maanrakennus- ja maansiirtopalvelut monipuolisesti

Maanrakennus on tärkeä osa kaikkea uudisrakentamista. Maamassojen kuljetuksen organisoimisessa oikeiden konekokojen valinnalla ja oikealla kuorma-autojen määrällä voidaan saavuttaa isoja säästöjä. Maa- ja kalliomassojen laatu, määrä, hinta ja sijainti vaikuttavat myös merkittävästi projektin kustannuksiin. Näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa massatalouden suunnittelulla.

Tarjoamme monipuoliset maanrakennus- ja maansiirtopalvelut henkilöasiakkaille ja suurille yrityksille.